Nieuws

Recente posts

Home | Nieuws | 5000 euro subsidie op elektrische bestelwagen

5000 euro subsidie op elektrische bestelwagen

SUBSIDIE VANAF 15 MAART 2021 BESCHIKBAAR

Wie vanaf volgende maand een nieuwe, volledig elektrische bestelwagen koopt, krijgt € 5.000 subsidie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt op hun website. Het is de bedoeling dat met deze subsidie ondernemers over de streep worden getrokken, die nu nog twijfelen omdat elektrische bestelwagens duurder zijn dan benzine- en dieselauto’s.

ZERO EMISSIEZONES VOOR SCHONE EN GEZONDE STEDEN

Het idee achter de beschikbaar gesteld subsidie is dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meer en sneller werk wil maken van schonere binnensteden. Veertien steden hebben al formeel aangekondigd in 2025 een zero-emissiezone in te voeren. Dat aantal hoopt men rond deze zomer (20210 op dertig te hebben, verspreid over heel Nederland. Concreet betekent dat dat er in die steden op termijn alleen nog volledige uitstootvrije bestelbussen en vrachtwagens rijden.

Een van de veertien steden die al heeft besloten tot de invoering van de zone in 2025 is Tilburg. Om een emissievrije binnenstad te krijgen, kijken zij bijvoorbeeld naar een dekkend netwerk van laadpalen in 2025, en hebben ze de ambitie om op 1 januari 2025 een zero-emissie zone in te voeren voor logistiek vervoer binnen de Ringbanen. Dit is noodzakelijk voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Om af te dwingen dat vervoerders sneller overstappen naar elektrische bestel- en vrachtwagens, is de subsidie van 5000 euro zeer welkom.

IN SAMENWERKING MET ONDERNEMERS IN DE LOGISTIEK

Bij het streven naar een emissieloze binnenstad is de samenwerking met logistieke bedrijven enorm belangrijk. Immers, zij hebben een belangrijk aandeel in de verkeersbewegingen van de binnenstad als het gaat om de bevoorrading van winkels en andere bedrijven. Belangrijk doel hierbij is ervoor zorgen dat ondernemers en vervoerders hun werk in de stad goed kunnen blijven doen. Daarom zijn brancheorganisaties, ondernemersverenigingen en vervoerders nauw betrokken bij de uitvoering van de agenda stadslogistiek en juichen zij de subsidie van harte toe.

Er zijn heldere afspraken gemaakt die voor alle zero-emissiezones gaan gelden, zodat de overgang haalbaar en betaalbaar is, ook voor de kleine ondernemer. Gemeenten moeten het instellen van een zone minimaal vier jaar van tevoren aankondigen. Daarnaast maakt het kabinet de aanschaf of lease van een schone bestelbus of vrachtwagen de komende jaren aantrekkelijker door het beschikbaar stellen van onder andere de subsidie van 5000 euro.

Daarom is de subsidieregeling voor schone bestelbussen definitief geworden. Vanaf 15 maart kunnen ondernemers tot 5000 euro subsidie krijgen bij aanschaf of lease van zo’n bestelbus. Ook komt er de komende jaren extra aandacht voor de kleine ondernemers om hen te helpen bij de overstap. Bovendien maakte staatssecretaris Van Veldhoven afgelopen vrijdag bekend dat ook voor schone vrachtwagens in maart het subsidieloket open gaat. Bovendien zijn provincies en gemeenten zijn met de netbeheerders volop aan de slag om te zorgen dat er genoeg laadpalen op plek staan waar ze nodig zijn.

Een impressie van elektrische bestelwagens kun je op deze pagina terugvinden.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Nieuwe afspraken om steden te bevoorraden zonder CO2-uitstoot

Advertenties
Meest gelezen
Advertentie