Nieuws

Recente posts

Vanaf 2023 energielabel C voor kantoren

DE BESTE AANPAK VOOR EEN NIEUW ENERGIELABEL C

Per 1 januari 2023 dienen kantoorgebouwen met minimaal 100m2 aan werkoppervlakte minimaal energielabel C op hun adres hebben staan. Voldoen zij na die datum niet aan die verplichting, dan mogen ze de kantoorfunctie (tijdelijk) niet uitoefenen en staat het kantoorpersoneel op straat. Letterlijk. Of dit in de praktijk ook zo hard uitgevoerd gaat worden, is geheel aan de gemeentelijke instanties die verantwoordelijk zijn voor de naleving van deze verplichting.

De maatregel geldt niet alleen voor op zichzelf staande kantoorgebouwen, ook de kantoren die horen bij fabrieken en magazijnen hebben aan deze verplichting te voldoen. Op het moment van schrijven, augustus 2022, heeft naar schatting pas de helft van het aantal kantoorpanden hun nieuwe energielabel C ontvangen. Hierbij zitten ook zeer veel kantoren van overheidsinstanties!

Dat huizen tegenwoordig verplicht een energielabel moeten hebben, vooral bij de verkoop van een pand, is geen nieuws meer. Dat het bedrijfsleven hiermee echt aan de slag moet, en dus aan een minimale verplichting van label C moet voldoen, is sinds 2012 in het bouwbesluit vastgelegd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat hier beknopt maar duidelijk op in. Dit artikel is een samenvatting hiervan.

WEL OF NIET VERPLICHT LABEL C VOOR JOUW KANTOOR?

Uitgaande van minimaal 100m2 en het juiste energielabel, gaat men uit van een verbruik van maximaal 225 kWh per mper jaar. De vraag waar iedere kantooreigenaar tegenaan loopt: ben ik nu wel of niet verplicht om label C aan te vragen? Dit is gelukkig vrij gemakkelijk uit te leggen.

WEL VERPLICHT OM LABEL C TE HEBBEN:

 • Je bent eigenaar van het kantoorpand;
 • De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) is meer dan de helft (50%) van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
 • De oppervlakte van de kantoor- en nevenfuncties in het gebouw is meer dan 100 m2;
 • Het kantoorgebouw gebruikt energie (gas & elektra) om het binnenklimaat te regelen (wat dus beperkt moet worden tot maximaal 225 kWh per m2).

NIET VERPLICHT OM LABEL C TE HEBBEN:

 • Je bent geen eigenaar van het pand
 • Het pand staat op een monumentenlijst zoals aangegeven in de Erfgoedwet of is als zodanig aangewezen in een provinciale of gemeentelijke verordening;
 • Het kantoorgebouw zal nog ten hoogste 2 jaar gebruikt worden (de terugverdientijd is nihil);
 • Het kantoorgebouw zal worden onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
 • De maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, hebben een terugverdientijd van meer dan 10 jaar. Dit is precies het moment waarop het energielabel opnieuw aangevraagd moet worden.

GEEN ENERGIELABEL C? DAN AAN DE SLAG!

Heb je geen energielabel, of weet je niet welke gekoppeld is aan jouw kantoorgebouw? Dan zul je aan de slag moeten gaan. Met een aantal relatief makkelijk stappen kan dit al gerealiseerd worden. Voor jouw gemak, omdat dan echt alles uit handen wordt genomen, raad ik de aanpak van Solar Nederland aan:

 1. Check het energielabel van jouw kantoorpad op EP-online;
 2. Vraag een energiescan aan bij Solar Nederland;
  Een energiescan maakt duidelijke welke energiezuinige maatregelen nodig zijn om minimaal energielabel C te behalen.
 3. Laat een lichtplan opmaken door Solar;
  Het vervangen van je conventionele kantoorverlichting is normaal gesproken een quick-win. Solar heeft een team lichtspecialisten die een lichtplan op maat kunnen maken, met daarin de juiste armaturen voor elke ruimte conform de actuele regelgeving. Dit bespaart overigens niet alleen energie, maar zorgt tegelijkertijd voor een productieve en comfortabele werkomgeving.
 4. Laat de verbeteringen zoals getoond in het lichtplan installeren;
  Dit kan met je eigen huisinstallateur, maar kan ook door een installateur uitgevoerd worden die bekend is bij en met Solar.
 5. Vraag nieuwe energielabel aan bij Solar Nederland;
  Aan het eind van het traject zul je een nieuwe energielabel moeten aanvragen. De lichtadviseurs van Solar Nederland kunnen hierbij uitstekend ondersteuning bieden, zodat je alle werkzaamheden uit handen kunt geven.

PRAKTIJKVOORBEELDEN LABEL C KANTOORGEBOUWEN

Het mag duidelijk zijn dat de verplichting om Label C te hebben onderhevig is aan uitzonderingen. Om het ietwat makkelijker te maken heeft het RVO een overzicht gemaakt van praktijkvoorbeelden.

Advertenties
Meest gelezen
Advertentie