Adverteren op Alles Verduurzamen

Gericht bereik genereren op allesverduurzamen.nl

Alles Verduurzamen wordt mogelijk gemaakt door Google en affiliate advertenties. Echter, er zijn ook opties om direct te adverteren voor geïnteresseerden, die een directe relatie hebben met verduurzaming. Merken, fabrikanten, leveranciers, installateurs of bouwers die duurzame producten of oplossingen produceren of verwerken zijn welkom om via onderstaande contact formulier contact op te nemen.

Ter indicatie zijn de volgende opties mogelijk om te adverteren met banners:

Plaatsing

Tarief, excl. BTW

Header | Specifieke pagina

€ 100 per maand

Sidebar | Specifieke pagina

€ 50 per maand

In-feed | Specifieke pagina

€ 75 per maand

Op moment van publicatie is nog geen data beschikbaar over traffic en bereik van deze site en de social media kanalen die hieraan gekoppeld zijn. Voor zover dat mogelijk is, zullen deze wel gedeeld worden bij de eerste aanvragen voor een plaatsing en samenwerking.

Voor advertenties die op meerdere of alle pagina’s van allesverduurzamen.nl geplaatst worden, zijn specifieke  afspraken te maken. Tevens zijn er mogelijkheden om landingspagina’s te publiceren ter ondersteuning van campagnes.

De aanleverspecificaties worden gedeeld op het moment dat de afspraken vastgelegd zijn, maar zullen niet afwijken van de standaarden zoals die op de website getoond worden. Er zijn echter diverse flexibele oplossingen beschikbaar, in overleg.

In aanvulling op bovenstaande kan ook gebruik gemaakt worden van de kennis en ervaring van De Duurzame Marketing Manager. 

Adverteren?

Neem nu contact op!

Advertentie

?c=31822&m=1834500&a=392969&r=&t=html

Linkbuilding partners

Een bijzonder vorm van adverteren: linkbuilding als dienst en wederdienst. Aanvragen zijn altijd welkom en worden beoordeeld op kwaliteit en integriteit. Als wederdienst wordt uiteraard hetzelfde gevraagd en verwacht.