Nieuws

Recente posts

Home | Ventileren

EEN SCHOON BINNENKLIMAAT HOUDT JE GEZOND

VENTILEREN ZORGT VOOR EEN DUURZAME LEEF- EN WERKOMGEVING

Vrijwel niemand beseft dat na het isoleren van je woning, goed geventileerde ruimtes bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Ga maar na wat er met je gebeurt op het moment dat je noodgedwongen met de ramen dicht moet slapen. Je slaapt meteen een stuk minder lekker en wordt niet fit wakker. Daarom is een goed ventilatie-systeem van enorm belang en is ventileren door je ramen regelmatig open te zetten niet eens zo’n gek idee. Zelfs niet in de winter!

Iedere dag wordt je woning, en de lucht erin, op de proef gesteld door de manier waarop wij leven. Wij ademen zuurstof in en Co2 uit, wij koken, we genereren ongemerkt stof en vocht en zorgen ook voor de nodige geurtjes, al dan niet bewust. Kortom, door goed te ventileren zorgen we ervoor dat de ruimtes waarin wij leven gezond blijven. Velux heeft hierover een schitterende video gemaakt, ‘The indoor generation’. Helaas hebben ze ‘m zelf niet meer publiek staan…

Op Velux.nl gaat men dieper in op hoeveel viezer binnenlucht is dan buitenlucht, welke invloeden dit gegeven heeft op je dagelijkse prestaties en wat je eraan kunt doen. Uiteraard gaan zij uit van hun raam-oplossingen, maar ventileren en een schoon, comfortable binnenklimaat kun je ook op andere wijze voor elkaar krijgen.

Advertentie

mechanische ventilatie itho

MECHANISCHE VENTILATIE

Bij mechanische ventilatie denkt men niet direct aan verduurzaming. Echter, er zijn verschillende methodes van actief en passief ventileren. Bovendien zijn ventilatieboxen tegenwoordig voorzien van sensoren, waardoor deze vraaggestuurd in te zetten zijn en energie-zuinig te installeren met gebruik van de juiste ventilatiebuizen en ventielen.

Dankzij deze technieken kan mechanische ventilatie toch nog het gewenste effect opleveren bij verduurzaming van je woning. 

Alle informatie over mechanische ventilatie vind je hier.

wtw ventilatie onderdeel verduurzaming

WARMTETERUGWINNING

Warmteterugwinning oftewel WTW is een duurzame oplossing die steeds vaker toegepast wordt. Hier gaat het niet meer om het simpelweg wegzuigen van ‘vieze’ lucht en daarmee de ruimte beschikbaar maken voor schone lucht van buiten.

De winst zit in het slim hergebruiken van de warmte van de afgezogen lucht, waardoor je uiteindelijk minder hard hoeft te verwarmen met de warmtepomp of het hybride verwarmingssysteem.

Meer over deze relatief nieuwe ontwikkeling lees je hier.

Advertentie

dyka air ventilatiebuizen

VENTILATIEBUIZEN

Je zou het niet zeggen, maar ventilatiebuizen dragen een wezenlijk steentje bij aan de verduurzaming van je woning. Door de juiste buizen te kiezen en deze op de juiste manier te (laten) installeren, kunnen ventilatiesystemen hun werk naar behoren uitvoeren.

Bij ventilatie gaat het niet alleen om het aan- en afvoeren van (schone en/of verwarmde) lucht, maar gaat het ook om een zo stil mogelijk werking. Oftewel, een juiste afstelling van de ventielen en het gebruik van buizen met zo min mogelijk weerstand.

Meer hierover lees je op deze pagina.

VENTILEREN – EEN INTRODUCTIE VAN ALLE SYSTEMEN

Ventilatie is de verversing van lucht in een woning of ruimte. Hierbij wordt ‘vuile’ lucht vervangen door schone zuurstofrijke lucht. Ventileren kan op een passieve of actieve manier gebeuren. Passieve ventilatie gaat via naden- en kieren, open ramen en roosters. Er komt geen ventilator bij kijken. Actieve ventilatie gebeurt via een ventilatiebox, waarbij aanvoer en/of afvoer van lucht actief geregeld is.

Bij veel oude woningen met veel naden en kieren komt er op een natuurlijke, passieve, manier frisse en schone lucht naar binnen. Als een woning goed wordt geïsoleerd en daarbij goede naad- en kierdichting wordt toegepast, gebeurt dat een stuk minder.

Alleen door het openzetten van ramen of roosters kan dan nog passief lucht de woning in gehaald worden. In feite staan goed isoleren en goed ventileren dus haaks op elkaar wat betreft het beoogde effect en de bij-effecten. Actieve ventilatie zorgt er dan voor dat er verse lucht actief van buiten in de woning komt en dat vuile lucht actief uit de woning wordt afgevoerd.

WELKE SOORTEN VENTILATIE ZIJN ER?

ventileren met systeem a, b, c, d

In het algemeen zijn er vier soorten ventilatie van woningen en ruimtes te onderscheiden. Vaak worden de verschillende types ingedeeld aan de hand van letters, namelijk A, B, C en D en soms zelfs E. Deze worden als volgt uitgelegd:

 • Systeem A – Natuurlijke ventilatie: Bij systeem A wordt een woning op natuurlijke wijze passief geventileerd. Verse lucht komt de woning binnen via openslaande ramen en door kieren en naden in de muren, bij de kozijnen of het dak. Nagenoeg alle woningen die voor 1980 zijn gebouwd ventileren in de basis op deze manier. Uiteraard zullen er veel van deze woningen inmiddels voorzien zijn van modernere oplossingen, zeker als ze ook extra geïsoleerd zijn.
 • Systeem B – Mechanische ventilatie: Ventilatie type B wordt nauwelijks toegepast in Nederlandse woningen. De afvoer van vuile lucht verloopt via ventilatieroosters maar de toevoer vindt actief plaats met behulp van mechanische ventilatie door ventilatoren. Doordat de verse lucht actief de woning wordt ‘ingeblazen’, wordt de vuile lucht in feite de woning uitgeduwd door ventilatieroosters.
 • Systeem C – Mechanische ventilatie: Dit systeem is veel toegepast in woningen gebouwd tussen 1980 en 2000. Vuile lucht wordt actief afgevoerd door een mechanisch ventilatiesysteem uit de natte ruimtes, dus de badkamer, toilet en keuken. Door ventilatieroosters in de woonruimtes (vaak bovenin vensters) en aanvullend de woonkamer en eventueel de slaapkamers komt frisse lucht de woning binnen. Doordat de vuile lucht actief wordt afgezogen, wordt verse lucht als het ware naar binnen gezogen via de ventilatieroosters.
 • Systeem C+ – Mechanische ventilatie: Mechanische ventilatie type C+ werkt hetzelfde als systeem C met als toevoeging dat het vraaggestuurd is. Met sensoren wordt bepaald wat de ventilatiebehoefte is van de woning door de luchtkwaliteit te meten. Hierdoor ventileert het systeem voldoende en alleen wanneer het nodig is. Dit systeem is daardoor energiezuiniger.
 • Systeem D – Balansventilatie: Dit type ventilatiesysteem wordt veel gebruikt in woningen die gebouwd zijn na 2000. Met een systeem D wordt zowel de aanvoer van verse als de afvoer van vuile lucht actief geregeld door een mechanisch systeem. Dat kan centraal waarbij in de woning, in de badkamer, toilet, woonkamer, keuken en slaapkamers roosters voor zowel de af- en aanvoer van lucht zijn aangebracht. Bij decentrale balansventilatie zit er per ruimte een ventilatiebox die de aanvoer en afvoer van lucht voor die specifieke woonruimte regelt.
 • Systeem E – Mechanische ventilatie met warmtepomptechniek: bij ventilatie type E wordt ventilatie met een warmtepomptechniek gecombineerd. Het werkt hetzelfde als ventilatie type C, alleen wordt uit de afgezogen lucht warmte teruggewonnen door een ventilatiewarmtepomp. De teruggewonnen warmte wordt gebruikt om water te verwarmen, wat vervolgens weer naar de ketel wordt getransporteerd. Zo is er minder energie nodig om water te verwarmen voor verwarming en/of sanitair gebruik.
Advertentie

HOE BEÏNVLOEDT VENTILATIE UW ENERGIEREKENING?

Goed ventileren met een mechanisch systeem kost elektriciteit. Daarentegen helpt het op verschillende manieren om energie te besparen. Hieronder leest u welke invloed ventileren op uw energierekening heeft.

 • Door vocht af te voeren wordt de lucht in huis droger. Droge lucht warmt sneller op dan vochtige lucht, waardoor minder stookkosten nodig zijn.
 • Met warmteterugwinning kunt u de koude verse lucht die het huis binnenkomt ‘voorverwarmen’ met de warmte die aanwezig is in de vuile afvoerlucht, waardoor de kosten voor verwarmen lager zijn.
 • Door goed te ventileren voorkomt u vochtproblemen, zoals schimmel. Door het voorkomen van vochtproblemen bespaart u op lange termijn op kosten die u anders mogelijk kwijt was geweest aan het verhelpen van de vochtproblemen.
 • Voor mechanische ventilatie (type B, C, C+, D en E) is elektriciteit nodig. Uw elektriciteitsrekening zal dus iets stijgen. Als u zonnepanelen op het dak kan plaatsen, kunt u dat bijvoorbeeld compenseren.
 • Door ventilatie vraaggestuurd te maken, werkt de ventilatie alleen wanneer het nodig is. Dit zal besparen op de elektriciteitskosten.

VEELGESTELDE VRAGEN OVER VENTILEREN

De meest gestelde vragen over duurzaam opwekken vind je op deze pagina. Mocht je nog meer willen weten, dan staat het vrij om vragen te stellen. Neem dan contact op via de contactpagina van deze site.

Advertenties
Meest gelezen
Advertentie