Nieuws

Recente posts

LENEN VOOR DE VERDUURZAMING VAN JE WONING

ALLE INTERESSANTE, DUURZAME LENINGEN OP EEN RIJ

Of je een huis hebt of niet, lenen om de verduurzaming van je woning te kunnen financieren is anno 2020 een zeer aantrekkelijk alternatief. Zeker als je geen eigen geld hebt of niet meer extra kan financieren via je hypotheek. De rentestanden zijn laag en de commerciële en politieke opties om te lenen zijn talrijk.

Om te voorkomen dat je door de bomen het bos niet meer ziet, vind je op deze pagina alle opties om te lenen op een rij. Neem bij de keuzes wel het volgende in acht:

 • het verschil in rente-percentages kan financieel aantrekkelijk zijn, maar is vaak gekoppeld aan aanvullende voorwaarden
 • Er zijn leningen die de aankoop van sommige merken of bij bepaalde leveranciers afdwingen. Dit levert vaak gunstigere voorwaarden op, maar je moet dit ook willen en niet al de keuze voor bepaalde producten of merken gemaakt hebben
 • Check de kleine lettertjes wat betreft de registratie bij het BKR. Ook die kan verschillen
 • Lenen kost geld, altijd

Duidelijk is wel dat je de tijd moet nemen om goed uit te zoeken waar je gaat lenen en welke lening het meest geschikt is voor jouw situatie. Neem geen overhaaste beslissingen en laat je daartoe ook niet verleiden. Er zijn rekenmodules op internet te vinden die voor je uitrekenen wat het lenen kost t.o.v. de opbrengst van de duurzame aanpassingen.

Mocht je al willen uitzoeken welke mogelijkheden er zijn wat betreft lenen voor verbouwingen, dan kun je op Geld.nl diverse aanbieders met elkaar vergelijken. Zowel voor hypotheken als voor leningen kun je hier terecht (en nog meer), waarbij je niet alleen de kosten vergelijkt maar ook de voorwaarden.

Advertentie

DE ENERGIEBESPAARLENING

imagesLenen tegen aantrekkelijke voorwaarden, waarmee particuliere woningbezitters, VvE’s en scholen de verduurzaming van hun gebouwen kunnen financieren. Deze lening wordt verstrekt vanuit het Nationaal Warmtefonds.

Het Nationaal Warmtefonds verstrekt leningen tot maximaal € 25.000, met een looptijd van 7, 10, 15 of 20 jaar, afhankelijk van de hoogte van de lening. Uitzonderingen hierop zijn het ‘Zeer energiezuinige pakket’ (maximaal € 50.000) en ‘Nul op de Meter’ (maximaal € 65.000), die een looptijd hebben van 15 of 20 jaar. Het rentepercentage is afhankelijk van de looptijd van de lening. De lening wordt als aflopend krediet gemeld bij BKR.

Het Nationaal Warmtefonds is een samenwerking tussen Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), Rijksoverheid, de Rabobank, de ASN Bank, de Council of Europe Development Bank (CEB) en de Europese Investeringsbank (EIB). In totaal hebben ze een budget van €1,1 miljard om de leningen te kunnen verstrekken.

Met deze regeling kun je tegen een aantrekkelijke rente een lening afsluiten voor 24 verschillende energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, dubbele beglazing of een warmtepomp. Kijk voor alle informatie op ikbespaarslim.nl.

VvE’s met minimaal 8 appartementen komen ook in aanmerking voor de Energiebespaarlening. De lening heeft een looptijd van 10, 15 of 20 jaar, het rentepercentage is afhankelijk van de looptijd. VvE’s kunnen het geld bijvoorbeeld gebruiken voor de financiering van isolatiemateriaal, hr-glas of ledverlichting in de gezamenlijke ruimtes. Voor het ‘Zeer Energiezuinige Pakket’ mag er maximaal € 50.000 en voor ‘Nul op de Meter’ maximaal € 65.000 per appartement geleend worden, de looptijd is dan maximaal 30 jaar.

Het Nationaal Warmtefonds financiert sinds juli 2020 ook VvE’s waarin woningcorporaties meer dan 50% van de woningen bezitten. Dit is een tijdelijke regeling.

VOORDELEN

 • Lenen tegen zeer aantrekkelijke rente, die gedurende de hele looptijd van de lening vaststaat
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwdepot gestort, waardoor het aftrekbaar is van de belasting
 • De gehele lening of een gedeelte ervan kan altijd boetevrij afgelost worden
 • De Energiebespaarlening wordt onderhands verstrekt
 • Geen afsluitkosten

NADELEN

 • Het te lenen bedrag bepaalt de looptijd. Hoe hoger het bedrag, hoe langer de looptijd (7, 10, 15 of 20 jaar)
 • Het te lenen bedrag bepaalt het rentepercentage. Hoe hoger het bedrag, hoe hoger de rente (momenteel max. 2.2%)
 • Maximaal 75% van het te lenen bedrag mag besteed worden aan zonnepanelen. De rest moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen, terug te vinden in de maatregelenlijst
 • De installatiewerkzaamheden moeten altijd door een aannemer of erkende installateur uitgevoerd worden

DE DUURZAAMHEIDSLENING

logoDe duurzaamheidslening is een verzameling van diverse leenconstructies welke regionaal aan te vragen en af te sluiten zijn tegen een aantrekkelijke rente. Tegenwoordig zijn bijna alle particuliere  subsidies en leenconstructies bij de overheid ondergebracht via het Nationaal Warmtefonds. Regionaal en via SVN gaat het vooral nog om zakelijke initiatieven. Bovendien doet niet iedere gemeente mee met de vele opties. De lening is rentevast en bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000. Bij een looptijd van 10 jaar kun je tot € 7.500 lenen, bij een looptijd van 15 jaar kun je van € 7.500 tot en met € 25.000 lenen. Daarnaast geldt:
 • De maximale eindleeftijd bij aanvragen is 75 jaar
 • De lening mag altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij worden afgelost (met een minimum van € 250)
 • Geen eenmalige afsluitkosten
 • De lening wordt als aflopend krediet gemeld bij BKR.
Wie de Duurzaamheidslening wil afsluiten, moet aan de volgende eisen voldoen:
 • Je bent eigenaar én bewoner van het huis waarvoor je de lening aanvraagt.
 • De woning staat in één van de deelnemende gemeenten.
 • Je voldoet aan de voorwaarden van je gemeente.
Op svn.nl vind je per gemeente alle mogelijkheden op rij met de daarbij behorende financiële mogelijkheden.

VOORDELEN

 • Voornamelijk voor zakelijke doelgroepen
 • Diverse mogelijkheden, via diverse kanalen en niet alleen lenen, maar ook subsidies
 • Door lokale of regionale initiatieven een prima om de verbinding te zoeken

NADELEN

 • Door vele initiatieven niet altijd even overzichtelijk of inzichtelijk
 • Alleen voor zakelijke doelgroepen, op enkele uitzonderingen na
 • Mogelijkheden per gemeente verschillen enorm
Advertentie

GROENE LENINGEN

Op dit moment bieden verschillende banken en andere financiële instellingen zogenaamde groene leningen aan. In feite is het een persoonlijke lening voor investeringen in energiebesparende maatregelen zoals de aanschaf en installatie van zonnepanelen, spouwmuurisolatie of een warmtepomp. Over het algemeen kun je hiermee lenen tegen gunstigere tarieven dan een persoonlijke lening met rentes richting de 9% of meer.

GREENLOANS

greenloans e1606402028345Greenloans is 100% dochter van ABN AMRO en biedt de leningen aan vanuit een investeringsfonds, Green Bond. Greenloans is dan ook een commerciële lening die te verkrijgen is via AFM-gecertificeerde financieel adviseurs. Je betaalt een hogere, maar ‘vaste’ rente ongeacht looptijd of hoogte van de lening. Bovendien kun je alleen tegen extra kosten extra aflossen. Het bedrag wat je kunt lenen ligt tussen de €5.000 en €50.000. De lening kan aangevraagd worden voor meer dan 12 verschillende besparingsmaatregelen. Kijk voor meer informatie op www.greenloans.nl.

VOORDELEN

 • Voornamelijk voor zakelijke doelgroepen
 • Diverse mogelijkheden, via diverse kanalen en niet alleen lenen, maar ook subsidies
 • Door lokale of regionale initiatieven een prima om de verbinding te zoeken

NADELEN

 • Door vele initiatieven niet altijd even overzichtelijk of inzichtelijk
 • Alleen voor zakelijke doelgroepen, op enkele uitzonderingen na
 • Mogelijkheden per gemeente verschillen enorm

DUURZAAMHEIDSLENING EIGEN WONING

rabobankBij Rabobank kun je online de ‘Duurzaamheidslening eigen woning’ afsluiten met een lage rente. De lening is af te sluiten voor bijvoorbeeld de aanschaf van verschillende isolatie mogelijkheden, zonnepanelen en warmtepomp. De looptijd van de lening is maximaal 10 jaar en het maximale bedrag wat je kunt lenen is € 50.000. Meer informatie is te vinden via de Rabobank.

VOORDELEN

 • Goedkoper dan een verbouwingslening of persoonlijke krediet
 • Het geleende bedrag hoeft niet in een bouwdepot gezet te worden, maar dit kan wel van invloed zijn op de belastingaftrek (het is in feite een persoonlijke lening)
 • Looptijd en leenbedragen zijn flexibel en niet gebonden aan vaste periodes
 • Besteding van het bedrag is tot op zekere hoogte niet gebonden aan bijvoorbeeld de verhouding tussen het bedrag voor zonnepanelen en de rest. Wel is een offerte nodig om de lening te verkrijgen
 • Geen extra kosten zoals afsluit-, taxatie- of notariskosten

NADELEN

 • Het rente percentage, momenteel 4,0%, is vrij hoog, maar nog altijd lager dan een persoonlijk krediet
 • De aanvraag verloopt online, via de Rabo portal (dus je moet klant zijn)
 • Belastingaftrek is geen zekerheid
 • Er is weinig informatie beschikbaar over rechten en plichten, vervroegde aflossing, etc.
Advertentie

VERBOUWINGSLENING

ing logoING heeft een persoonlijke lening voor verbouwingen die gebruikt kan worden voor het verduurzamen van de eigen woning. Voor klanten met een ING hypotheek is er een lagere rente. Op dit moment bedraagt de rente 4,50% tot 7,50%, afhankelijk van het lenen bedrag (hoe hoger het bedrag, des te lager de rente). De niet ING hypotheekklanten betalen een hogere rente (+0.4%). Bedragen die geleend kunnen worden variëren van € 5.000 tot € 75.000. De looptijd van de lening is minimaal 6 maanden en maximaal 8 jaar en tussendoor kan boetevrij afgelost worden.

VOORDELEN

 • Het geleende bedrag hoeft niet in een bouwdepot gezet te worden, maar dit kan wel van invloed zijn op de belastingaftrek (gelijk aan een persoonlijke lening)
 • ING klanten betalen een lagere rente
 • Boetevrij extra aflossen
 • Looptijd en leenbedragen zijn flexibel en niet gebonden aan vaste periodes
 • Er is geen voorwaarde over hoe de lening besteed wordt, behalve dat het bestemd is voor een verbouwing
 • Geen notaris nodig voor verstrekking van de lening

NADELEN

 • Het rente percentage, momenteel 4,5% tot 7,5%, is hoog
 • Bij voorkeur heb je een ING betaalrekening
 • Belastingaftrek is geen zekerheid
 • Lening is alleen voor huiseigenaren en wordt niet kwijtgescholden bij overlijden of verhuizing
Advertenties
Meest gelezen
Advertentie