Nieuws

Recente posts

SUBSIDIES ENERGIEBESPARING & VERDUURZAMING

WELKE SUBSIDIES ZIJN BESCHIKBAAR VOOR HET VERDUURZAMEN VAN JE WONING?

Ieder jaar stelt de Nederlandse overheid subsidies beschikbaar om de verduurzaming en energiebesparing in Nederland te stimuleren. Deze subsidies zijn beschikbaar op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau. Daarnaast zijn ze in diverse vormen te vinden. Op deze pagina worden zoveel mogelijk opties besproken en worden ze zoveel mogelijk up-to-date gehouden. Ten opzichte van 2021 zijn er een aantal wijzigingen. Sinds 2021 is de SEEH-subsidie, de subsidie voor isolatiemaatregelen, komen te vervallen. Isolatiemaatregelen vallen nu onder de ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing).

AFSCHEID VAN SEEH-SUBSIDIE

De SEEH-subsidie was de subsidie voor isolatiemaatregelen. Als je 2 of meer isolatiemaatregelen liet installeren door een professioneel bedrijf kon je deze aanvragen. Je kon rekenen op een tegemoetkoming van ongeveer 20% van de kosten. Afgelopen juni werd zelfs bekend dat de subsidie tijdelijk verhoogd werd. Tot 31 december 2020 werden ongeveer 30% van de kosten vergoed. Sinds 4 januari 2021 is de SEEH komen te vervallen. Deze is nu overgegaan in het ISDE-potje, waar ook andere duurzaamheidsmaatregelen mee worden gesubsidieerd. De ISDE is een landelijke subsidie­regeling. In tegenstelling tot de eerdere SEEH isolatie­subsidie regeling, mag je de ISDE op dit moment niet combineren met andere subsidies voor dezelfde investering. Denk aan subsidie van de gemeente, provincie of Europese Unie. Je mag bij de ISDE-subsidie wel gebruik maken van de de gunstige Energie­bespaarlening. Ook een extra duurzame lening via je hypotheek (extra hypotheek­ruimte) mag je combineren met de ISDE.

ISDE 2024

De ISDE-subsidie is beschikbaar voor iedereen die een eigen koopwoning heeft en waarbij deze woning ook het hoofdverblijf is. Je maakt aanspraak hierop wanneer je investeert in een warmtepomp, zonneboiler, aansluiting op het warmtenet of in een van de 5 soorten isolatiemaatregelen. Ook kun je subsidie aanvragen voor elektrische kookvoorzieningen (en het feit dat je volledig van het gas af bent). Je vraagt de subsidie altijd aan ná installatie. Je leest het inderdaad goed, zonnepanelen komen niet voor in het rijtje. Deze worden ook niet gesteund door de ISDE, maar kennen andere stimuleringsmaatregelen, te weten BTW-teruggave en salderingsregeling. Voor 2024 zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd die met name van belang zijn voor eigenaren van monumenten en particulieren die een warmtepomp willen aanschaffen. Dit zijn de belangrijkste veranderingen:
 • Vanaf 2024 wordt er alleen subsidie verstrekt voor een warmtepomp die hoger is dan energielabel A+. Tevens is er een aanvullende subsidiebonus voor warmtepompen met label A+++ of hoger;
 • Voor monumenten worden de subsidievoorwaarden soepeler. Sinds 2024 is er subsidie voor achter -of voorzetbeglazing;
 • Er is voortaan extra subsidie voor milieuvriendelijke isolatiematerialen (biobased)

HOE VRAAG IK DE ISDE-SUBSIDIE AAN?

De subsidie vraag je altijd aan nadat je de maatregelen hebt laten uitvoeren. Je hebt immers facturen e.d. te overhandigen, een offerte is niet rechtsgeldig voor de aanvraag. Zorg wel dat je dit binnen 12 maanden na de uitvoering doet. Het aanvragen van de subsidie gaat via het E-loket van de RVO. De RVO heeft een handig stappenplan opgesteld zodat je precies weet wat je nodig hebt en wat je kunt verwachten. Houdt in ieder geval je DigiD en de bewijzen van de uitvoering van de maatregel bij de hand. Na de aanvraag ontvang je een ontvangstbevestiging van de RVO per e-mail. Binnen 13 weken wordt per post duidelijk of de subsidie is toegekend.
Advertentie

WELKE SUBSIDIE KAN IK AANVRAGEN VOOR EEN WARMTEPOMP?

De subsidie voor een warmtepomp begint bij € 500, al zijn bij heel veel apparaten de subsidies per 1 januari 2022 verhoogd. De exacte hoogte is afhankelijk van het type warmtepomp. Voor een hybride warmtepomp van 5kW bijvoorbeeld krijg je € 1.500 tot € 1.800 tegemoetkoming, wat ongeveer 40% van de aankoopprijs is. Voor een volledige lucht/water-warmtepomp start de steun bij € 1.100 en voor een bodem-warmtepomp bij € 2.500.

Stelregel: Hoe hoger het vermogen van de warmtepomp, hoe hoger de subsidie. Wanneer je warmtepomp een A+ of A++ label heeft, krijg je zelfs € 150 tot € 300 extra.

De RVO heeft een lijst opgesteld met de warmtepompen waar subsidie voor mogelijk is, inclusief een indicatie van de subsidie. Staat jouw warmtepomp niet op de lijst? Dan zul je meer informatie moeten verschaffen in de vorm van de productbeschrijving en technische documentatie, samen met de aanvraag. De RVO controleert of je alsnog recht hebt op de subsidie. De uitspraak hierover kan dus wat langer duren, houd daar rekening mee.

Meer informatie over warmtepompen vind je hier.

WELKE SUBSIDIE VOORWAARDEN ZIJN ER VOOR DE WARMTEPOMP?

 • De warmtepomp is een nieuw product
 • De warmtepomp is geïnstalleerd na 1 januari 2022 voor de verhoogde subsidiebedragen. Daarvoor (tot een maximum van 12 maanden na installatie) gelden nog de subsidiebedragen van 2021
 • De warmtepomp wordt geïnstalleerd in een woning waar een omgevingsvergunning voor is aangevraagd vóór 1 juli 2018
 • De installatie wordt gedaan door een erkend installatiebedrijf
 • Het factuur- en betaalbewijs van de aanschaf en installatie dien je mee te sturen (maak er een kopie van!)
 • Je hebt niet al eerder subsidie aangevraagd voor een warmtepomp
 • De aanvraag moet gedaan worden binnen 12 maanden na de installatie. Doe je de aanvraag tegelijk met een aanvraag voor een isolatiemaatregel? Dan kan je tot 12 maanden na de installatie van de eerste maatregel, dan wel de isolatiemaatregel dan wel de warmtepomp, subsidie aanvragen.

Ga voor de officiële voorwaarden naar www.rvo.nl. Daar vind je meest actuele voorwaarden en alleen die zijn rechtsgeldig.

WELKE SUBSIDIE IS ER VOOR EEN ZONNEBOILER?

In tegenstelling tot zonnepanelen, kun je voor een zonneboiler wél subsidie aanvragen. Deze bedraagt voor een zonneboiler tussen de € 600 en € 2.000. Een zonneboiler voor een gezin (4 personen) kost gemiddeld € 3.000. Hier is vervolgens een subsidie voor beschikbaar van ongeveer €1.000. Dit betekent een vergoeding van ruim 30% van de kosten. De exacte bedragen per type zonneboiler vind je terug op de lijst van het RVO.

Meer informatie over zonneboilers vind je hier.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR EEN ZONNEBOILER SUBSIDIE?

 • De zonneboiler is een nieuw product
 • De zonneboiler is geïnstalleerd na 30 juni 2020
 • Er is een omgevingsvergunning voor de woning aangevraagd voor of op 30 juni 2018
 • De installatie wordt gedaan door een erkend installatiebedrijf
 • Het factuur en betaalbewijs van de aanschaf en installatie dien je te kunnen laten zien
 • Je hebt niet al eerder subsidie aangevraagd voor een zonneboiler
 • De aanvraag moet gedaan worden binnen 12 maanden na de installatie. Doe je de aanvraag tegelijk met een aanvraag voor een isolatiemaatregel? Dan kan je tot 12 maanden na de installatie van de eerste maatregel, dan wel de isolatiemaatregel dan wel de zonneboiler, subsidie aanvragen.

Ga voor de officiële voorwaarden naar www.rvo.nl. Daar vind je meest actuele voorwaarden en alleen die zijn rechtsgeldig.

Advertentie

GEEN DIRECTE SUBSIDIES VOOR ZONNEPANELEN

ZONNEPANELEN: BTW-TERUGGAVE

Particulieren kunnen sinds 2019 geen landelijke subsidie voor zonnepanelen meer aanvragen. Wel worden zonnepanelen door de overheid op andere manieren financieel aantrekkelijk gemaakt.

Zo kun je de btw van 21% die je betaalt voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen van de Belastingdienst. De Belastingdienst ziet particulieren die stroom leveren namelijk als ondernemer van een klein energiebedrijf, omdat ze hun eigen stroom opwekken. Het is belangrijk om te weten dat je de btw binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar moet terugvragen.

Nog aantrekkelijker is de aanschaf van zonnepanelen bij de aankoop van een nieuwbouw woning. Je mag dan namelijk ook een deel van de BTW over de bouwkosten terugvorderen van de Belastingdienst. Je zult dan het totale oppervlakte van je zonnepanelen moeten weten en delen op de totale oppervlakte van de woning. Het percentage wat hieruit komt, is het percentage van de totale BTW van de bouwkosten die je mag terugvragen, in aanvulling op de BTW van de zonnepanelen.

ZONNEPANELEN: SALDEREN EN TERUGLEVERVERGOEDING

Naast deze BTW-regeling is er ook nog de salderingsregeling. Zonnepanelen produceren ook stroom als jij die thuis niet verbruikt. Deze stroom wordt teruggeleverd aan het net. Je energieleverancier verrekent deze teruglevering met de stroom die jij afneemt van het energienet.

De afname bij de leverancier en het verbruik van de eigen zonne-energie en teruglevering van energie worden dus naast elkaar weggestreept. Salderen heet dit. Je krijgt het te veel betaalde bedrag voor energie aan het eind van het jaar dan terug van de energieleverancier. De salderingsregeling geldt nu tot 2023 en wordt vanaf dan geleidelijk afgebouwd. Vanaf 2031 verdwijnt de salderingsregeling. Uiteraard kan dit in de toekomst nog veranderen.

Wek je meer zonne-energie op dan dat je afneemt bij de energieleverancier? Dan ontvang je van je leverancier een terugleververgoeding als je die stroom het net op stuurt. Op die manier bespaar je niet alleen op energiekosten met zonnepanelen, maar kun je er daadwerkelijk wat mee verdienen. De terugleververgoeding blijft in tegenstelling tot de salderingsregeling wel bestaan.

KAN IK SUBSIDIE AANVRAGEN VOOR HET AANSLUITEN OP EEN WARMTENET?

Sinds dit jaar is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor een aansluiting op het warmtenet. De subsidie voor een aansluiting bedraagt € 3.325. Het bijzondere van deze regeling is het feit dat je afhankelijk bent van de lokale infrastructuur. Warmtenetten komen immers niet over in Nederland voor.

Meer informatie over warmtenetten vind je hier.

WELKE SUBSIDIE VOORWAARDEN ZIJN ER VOOR AANSLUITING OP EEN WARMTENET?

 • Een warmteleverancier realiseert de aansluiting
 • De aansluiting is gedaan na 1 januari 2021 en voordat je de subsidieaanvraag doet
 • Je hebt een bewijs dat je van het aardgas bent afgesloten
 • Je hebt een overeenkomst met een warmteleverancier
 • Je gasmeter wordt verwijderd en je bent afgesloten van het gasnet
 • Er is nog niet eerder subsidie verstrekt voor de aansluiting van je woning op het warmtenet
 • De aanvraag moet gedaan worden binnen 12 maanden na de aansluiting op het warmtenet. Doe je de aanvraag tegelijk met een aanvraag voor een isolatiemaatregel? Dan kan je tot 12 maanden na de installatie van de eerste maatregel, dan wel de isolatiemaatregel dan wel de aansluiting op het warmtenet, subsidie aanvragen.

Ga voor de officiële voorwaarden naar www.rvo.nl. Daar vind je meest actuele voorwaarden en alleen die zijn rechtsgeldig.

Advertentie

WELKE ISOLATIEMAATREGELEN KUNNEN GESUBSIDIEERD WORDEN?

Isolatiemaatregelen worden sinds 4 januari 2021 ook gesubsidieerd met de ISDE-subsidie. Om in aanmerking te komen voor subsidie voor isolatiemaatregelen moet je binnen één jaar 2 delen van je huis isoleren: dak, vloer, buitenmuren of ramen. Of je combineert één isolatiemaatregel met de installatie van een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op het warmtenet.

Meer informatie over isoleren vind je hier.

LAAG BTW-TARIEF OP ARBEIDSLOON WONINGISOLATIE

Als particulier woningeigenaar kom je niet meer in aanmerking voor subsidie voor het isoleren van je huis, via SEEH, alleen de subsidie voor de VvE is nog beschikbaar. Toch wordt het isoleren van je huis nog enigszins aantrekkelijk gemaakt door de Rijksoverheid. Bovendien is er nog altijd de ISDE.

Als je je huis laat isoleren met als doel een energiezuiniger huis, dan vallen de arbeidskosten voor de aanleg van de isolatie onder het lage btw-tarief. De btw is dan 9% in plaats van 21%. Je huis moet wel minstens twee jaar oud zijn voordat je recht hebt op dit lage btw-tarief. Ook geldt het tarief alleen voor de aanleg van dakisolatie, vloerisolatie en muurisolatie.

Daarnaast moet het isolatiemateriaal bestaan uit glaswol, steenwol, piepschuim, glas of polyurethaan. Moet je, voordat je kunt isoleren, eerst een muurtje slopen en daar ook arbeidskosten voor betalen? Dan vallen deze kosten onder het btw-tarief van 21%.

VOOR WELKE ISOLATIEMAATREGELEN IS ER NOG SUBSIDIE BESCHIKBAAR ONDER ISDE?

Er zijn vijf maatregelen waar je subsidie voor kunt aanvragen:

 • Vloerisolatie of bodemisolatie
 • Spouwmuurisolatie
 • Dakisolatie of zoldervloer
 • HR++ glas of triple glas, kozijnpaneel of isoleren deur
 • Isolatie van de buitenmuur met een voorzetwand aan de binnenkant of isolatie vanaf de buitenkant

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR SUBSIDIE VAN ISOLATIEMAATREGELEN

 • 1 isolatiemaatregel moet altijd gecombineerd worden met tenminste 1 andere maatregel. Dat kan een ander type isolatiemaatregel zijn of een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op het warmtenet. Je kunt niet meer, zoals met SEEH, voor iedere investering apart een aanvraag doen
 • Je moet voldoen aan de minimale aantal m² van een type isolatiemaatregel. Meer informatie vind je in de tabellen hieronder
 • Bij HR++ glas of triple glas moet het bestaand glas vervangen zijn
 • Voor triple glas is het verplicht om ook de kozijnen te vervangen voor isolerende kozijnen. Je kunt dus niet zomaar het glaswerk vervangen, de gehele kozijn én het glas dient vervangen te zijn
 • De uitvoering moet worden gedaan door een erkend installatiebedrijf
 • Wordt er PUR of PIR gebruikt voor vloer- of bodemisolatie, spouwmuurisolatie of dakisolatie? Dan moet dit zijn aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel
 • Er is nog niet eerder subsidie verstrekt voor dezelfde type isolatiemaatregel
 • De aanvraag moet gedaan worden binnen 12 maanden na het aanbrengen of de installatie van de eerste (isolatie)maatregel.

Ga voor de officiële voorwaarden naar www.rvo.nl. Die voorwaarden zijn actueel en rechtsgeldig.

VOORWAARDEN AANTAL M² EN ISOLATIEWAARDE EN DE SUBSIDIEBEDRAGEN PER ISOLATIEMAATREGEL

Vanaf 1 januari 2022 zijn de subsidiebedragen iets verhoogd en zijn de isolatievoorwaarden versoepelt. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type isolatiemaatregel. Per isolatiemaatregel geldt een minimum en maximum oppervlak en een minimale isolatiewaarde waar het aan moet voldoen. Om het inzichtelijk te maken heeft het RVO een aantal tabellen opgesteld, welke per 1 januari 2022 een update hebben gekregen (Bron: RVO):Subsidie isolatiemaatregelen 2022

HR++ glas subsidiemaatregelTevens heeft Milieu Centraal een indicatie van de subsidie berekend per type woning (Bron: Milieucentraal.nl).

TUSSENWONING ISOLEREN

Uitgangspunt is een gemiddeld dak oppervlak van 58m², raamoppervlak van 19m², geveloppervlak van 39m² en vloeroppervlak van 44m².
Energiebesparen tussenwoning e1642396623540

HOEKWONING ISOLEREN

Uitgangspunt is een gemiddeld dak oppervlak van 62m², zoldervloer of platdak van 43,5m², raamoppervlak van 24m², geveloppervlak van 98m² en vloeroppervlak van 46m².
Energiebesparen hoekwoning e1642396667371

2-ONDER-1 KAP WONING ISOLEREN

Uitgangspunt is een gemiddeld dak oppervlak van 66m², raamoppervlak van 27m², geveloppervlak van 99m² en vloeroppervlak van 58m². Onderstaande berekening is op basis van de gasprijs in 2020. Inmiddels kunnen we stellen dat deze flink hoger zijn.
Energiebesparen 2 onder 1 kap e1642396692205

VRIJSTAANDE WONING ISOLEREN

Uitgangspunt is een gemiddeld dak oppervlak van 180m², raamoppervlak van 28,2m², geveloppervlak van 152m² en vloeroppervlak van 88m².
Energiebesparen vrijstaande woning e1642396733641

Advertentie

PELLETKACHEL

Ook met de pelletkachel kun je je huis zonder aardgas verwarmen. Een pelletkachel verbrandt houtpellets (kleine samengeperste houtkorrels) en deze verbranding zorgt nog steeds voor een uitstoot van fijnstoffen.
Toch wordt de pelletkachel als duurzaam alternatief gezien, omdat deze een lagere CO2-uitstoot heeft dan verwarming op aardgas.

Met een pelletkachel kun je een of meerdere ruimtes verwarmen, als je de juiste versie hebt hiervoor. Naast de gewone pelletkachel is er bijvoorbeeld de pelletkachel-cv. Daar kun je meerdere ruimtes in een woning mee verwarmen. De kosten? Een normale pelletkachel kost ongeveer € 4.000,-, terwijl een pelletkachel-cv je minimaal € 5.000,- kost.

Voor de aanschaf van een pelletkachel kun je vanaf € 500,- subsidie krijgen, maar de pelletkachel moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De pelletkachel moet voorzien zijn van een gesloten voorkant
 • De pelletkachel moet voldoen aan de technische eisen, zodat de verbrande houtpellets minder vervuilend zijn voor het milieu
 • Je moet veilig kunnen stoken met de pelletkachel.

Wil jij investeren in een pelletkachel? Op de Apparatenlijst Pelletkachels kun je zien welke in aanmerking komen voor subsidie.

BIOMASSAKETEL

Met een biomassaketel kun je het hele huis verwarmen en voorzien van warm water. Een biomassaketel stoot net als de pelletkachel fijnstoffen uit. Dit is de reden dat de biomassaketel strenge eisen kent voor het ontvangen van subsidie.

De ISDE voor de biomassaketel is in 2019 aangepast, omdat de prijzen voor biomassaketels sterk gedaald zijn. Het subsidiebedrag is daarom lager geworden, deze start nu bij € 2.500,- voor een ketel met 40 kW. Voor elke kW hierboven ontvang je € 110,- extra.

Ook is er een nieuwe Apparatenlijst Biomassaketels, waarin de subsidies zijn aangepast. Heb jij voor 21 maart 2019 een biomassaketel geïnstalleerd die op de oude apparatenlijst stond? Dan ben je nu te laat met aanvragen omdat er een coulance bestond van 6 maanden na de genoemde datum.

REGIONALE OF GEMEENTELIJKE REGELINGEN

Vrijwel alle gemeentes en provincies in Nederland hebben ook nog eigen potje om de verduurzaming in hun gemeente te stimuleren. De wijze waarop en de doelstelling lopen dusdanig uiteen, dat de overheid een website in het leven heeft geroepen om dit voor iedereen inzichtelijk te houden.

Naast Milieucentraal heeft de overheid dus ook Verbeterjehuis.nl in het leven geroepen. Op deze site staat een tool, de Energiesubsidiewijzer. Hiermee kun je voor jouw gemeente of provincie alle financiële tegemoetkomingen vinden die er zijn. Afhankelijk van de gemeente kunnen dat er nogal wat zijn! Van financiële ondersteuning voor adviesaanvragen tot aan de bekende en minder bekende aanvragen op lokaal en landelijk niveau.

SUBSIDIES VOOR VVE’S

Voor VvE’s kan het lastig zijn om op een rijtje te krijgen welke subsidies voor hen gelden. Om het ze gemakkelijker te maken, heeft Parelbeheer onlangs een up to date overzicht samengesteld voor geïnteresseerden. Lees op deze pagina hier meer over. Hierin staat aangegeven op welke subsidies VvE’s een beroep kunnen doen en wat hiervoor de voorwaarden zijn.

Advertenties
Meest gelezen
Advertentie