Nieuws

Recente posts

Home | Nieuws | Verduurzaming woning, waar ligt de verantwoordelijkheid?

Verduurzaming woning, waar ligt de verantwoordelijkheid?

FINANCIERING VERDUURZAMING WONING, BIJ WIE LIGT DE BAL?

Twee totaal verschillende berichten in de media afgelopen week doen vermoeden dat de consument niet meer weet waarop het kan vertrouwen. Het gaat om deze berichten:

Extra geld nodig voor verduurzamen huizen: ‘Tijdens coronacrisis vlogen miljarden ons om de oren’ en Plan: Tegoedbon voor woningeigenaren om huis te isoleren

Het Klimaatakkoord uit 2019 gaf aan de alle overheden in Nederland gezamenlijk de kar moesten trekken om de klimaatdoelstellingen te halen in 2050. Hierop zijn gemeentes bijvoorbeeld gestart met de ontwikkeling van duurzame wijken, die niet op het gasnet zijn aangesloten. Een goede ontwikkeling, maar gezien het aantal bestaande woningen in Nederland is dit een druppel op een gloeiende plaat, aldus de G40 van Nederland (de 40 grootste gemeentes van Nederland).

Uit het 1e artikel van ad.nl: “De steden krijgen bijval van Ed Nijpels, die toeziet op naleving van het Klimaatakkoord. In dat akkoord hebben overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties afspraken vastgelegd om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Anderhalf miljoen woningen moeten de komende negen jaar van het gas af, naast de nieuwbouw woningen die niet op het gas worden aangesloten. Voor 2050 uiteindelijk zelfs zeven miljoen. Uitvoering van alle afspraken kost de steden naar schatting 500 miljoen euro in 2022, tot uiteindelijk een miljard euro vanaf 2030.

De zorgen van de steden gaan niet alleen over geld. ,,We zouden zo graag een kabinet willen dat ons steunt. Wij staan met onze voeten in de klei en proberen mensen te overtuigen dat hun woningen verduurzaamd moeten worden. Dan worden we niet geholpen als de ene keer een minister zegt: even wachten en dan kan het wel met waterstof, en de andere keer de premier zegt: doe mij maar een kerncentrale”, zegt wethouder Dekker. ,,Voor de mensen is er maar één overheid, dus die moet dan wel dezelfde boodschap uitdragen.

Dat het huidige kabinet demissionair is, mag volgens de twee geen excuus zijn. ,,Tijdens de coronacrisis vlogen de miljarden ons om de oren om de economie overeind te houden, en terecht”, zegt Dekker. ,,Bij corona zagen we elke avond beelden op tv van overbelaste ic’s. Klimaatverandering is echter een brand die je niet ziet, maar die op termijn veel verwoestender is.”

Nijpels: ,,Ik heb over de coronamaatregelen niemand horen zeggen dat het haalbaar en betaalbaar moest zijn. Nee, er kwam direct 80 miljard beschikbaar. De klimaatcrisis is in ernst en omvang veel erger.” “

Vervolgens wordt door een bonte verzameling van politieke partijen en maatschappelijke clubs een plan gelanceerd om miljoenen huizen in Nederland versneld te isoleren. In het plan krijgen huiseigenaren met een laag inkomen recht op een tegoedbon waarmee ze hun woning kunnen aanpakken.

De groep, gerepresenteerd door CDA, GroenLinks en ChristenUnie (bijzondere combi) presenteerde het ‘Manifest Nationaal Isolatieprogramma’, wat wordt gesteund door onder meer de Consumentenbond, Bouwend Nederland en Natuur & Milieu. Volgens de partijen worden op dit moment veel te weinig huizen geïsoleerd.

De groep zegt dat het isoleren veel sneller moet, veel slimmer en een stuk socialer. Het plan draagt daaraan bij en is een breuk met het idee van de calculerende, zelfredzame burger die het zelf maar moet uitzoeken met isoleren. Daarom ben is ook Alles Verduurzamen opgezet, om duidelijk te maken wat de mogelijkheden zijn, waarom de ene stap eerder gemaakt moet worden dan de andere en wat de kosten dan wel financieringsopties zijn.

Het plan met de tegoedbon is ontstaan door het feit dat aanspraak op subsidie voor woningisolatie, pas ná de verbouwing gedaan kan worden. Daarom zien huiseigenaren met een laag inkomen vaak af van deze eenvoudige investering. Het systeem met tegoedbonnen, waarbij iedere gemeente een tegoedbon kan verstrekken aan woningeigenaren, zou dit om moeten draaien door de bon in te leveren bij erkende aannemers en bouwbedrijven. Mocht het plan tot uitvoer worden gebracht, dan zullen ook de lagere inkomens profiteren van het isoleren van hun woning: meer comfort, lagere energiekosten en een betere verkoopprijs van hun woning.

Kortom, aan ideeën en initiatieven geen gebrek, maar alle vingers wijzen op dit moment naar het (demissionair) kabinet dat op dit moment een pas op de plaats maakt en de verantwoordelijkheden en uitvoering van de afspraken doorschuift naar de volgende regering. Gelukkig nemen veel particulieren zelf het initiatief en ondernemen ze zelf hun verduurzamingsplannen, al dan niet met hulp van subsidies.

Advertenties
Meest gelezen
Advertentie